התפתחות קבוצה בשלבים – איך זה נראה בחדר ההדרכה (סופרוויז’ן)? עם דר’ אלון אורן

התפתחות קבוצה בשלבים – לכידות ושייכות כציר מארגן

לכידות היא אופי היחסים והקשרים בקבוצה – המשיכה בין חבריה ובינם לבין המרחב המשותף.
עוצמת הלכידות נימדדת במידת הנכונות של חברי הקבוצה לוותר על שייכותם לקבוצה.

הקבוצה היא ישות בעלת לא מודע הפועל עם ולצד הלא מודע של חבריה. בשל היותה רקמה אנושית בעלת אופי וצביון דומה לאישיותו של אדם, היא מתפתחת בדומה לו, בשלבים. התפתחות הקבוצה בשלבים הינה תהליך שמתחיל בהתקבצות פרטים יחידים. כל אחד מהם נושא עמו עולם אישי-רגשי, שאלות זהות וסוגיות השתייכות, דרכי התנהלות אישיות ובין אישיות. אלה יחד, באופן הדרגתי, הופכים לקבוצה מכילה המאפשרת לכל חבריה למידה איכותית והתפתחות משמעותית. לפי תיאורטיקנים רבים, הלכידות הקבוצתית מהווה את המטרה העיקרית של הישות הקבוצתית (בהקבלה שלב 3: קרבה, הדדיות, שיתוף פעולה), כשהתהליך הקבוצתי חותר לקראת היכולת של הפרט להכיל מורכבות – הכרה שגם ה”טוב” וגם ה”רע” נמצאים בתוכו. כך שכל השלבים, לפי גישה זו, מהווים שלבי הכנה לשלב ה”יצרני”. לפיכך, נושא השייכות כתוכן מתמשך, מקבל בכל אחד משלבי התהליך משמעות מחודשת ורבדים נוספים והופך לסוגית אורך המלווה את מחזור חיי הקבוצה.

מבחינת הפרטים, חווית ההשתייכות לקבוצה, במהותה, אינה תמיד חוויה נוחה. עם זאת, הכרחית להשתתפות בקבוצה מבחינה תפקודית ורגשית. כאשר אדם מצטרף לקבוצה הוא מכיר בכך שהוא מוותר על חלקים מעצמו תמורת ההשתייכות לקבוצה. מבחינת הקבוצה כישות, בתהליך הדינאמי חברי הקבוצה ממקמים את עצמם על ציר בין מרכז המעגל למעגל היקפי. התבוננות על המהלך הקבוצתי תגלה תנועה דינאמית על גבי הציר של כל אחד מהחברים, בכל רגע נתון, בהתאם לצורך הקבוצתי הלא-מודע באיזון בין חווית ‘יחד מוחלט’ (טשטוש זהויות), לבין ‘לבד מוחלט’ (בידול זהויות). תהליך תקין של התפתחות קבוצה עשוי, באמצעות הדינאמיות, לאפשר לחברי הקבוצה לחוש שייכים לקבוצה ולהתנסות בנקודות שונות על גבי הציר. תנאי לכך הוא נכונות ליצור לכידות, לחוות אותה ולפעול בתוכה ולמענה, בתלות הדדית ולשנות את הדפוס המוכר של ההתמקמות בקרב חברי הקבוצה היחידים. אקלים קבוצה מאפשר התנסות במרחב המשותף עשוי לעודד את התנועה בעזרת המנחה.

מתקיים תהליך גומלין בין השגת לכידות בקבוצה בין השגת לכידות פנימית בקרב הפרטים. לכן קבוצת בעלת לכידות גבוהה משפיעה יותר על התהליך האישי של חבריה ולהיפך. התפתחות קבוצה בשלבים מאפשרת לקבוצה לחזק את הלכידות ותחושת השייכות צעד אחר צעד.

אם נערוך הקבלה בין התיאוריה של התפתחות קבוצה בשלבים שניסחו מק’נזי ולווסלי לבין תיאוריית ההתפתחות הפסיכו-חברתית שניסח אריקסון, נבחין בתהליך של התפתחות הקבוצה כישות – מלידה עד מוות:
[Mackenzie, R.K. & Livesley, W.J. (1997). מודל התפתחותי של טיפול קבוצתי קצר מועד. מתוך: נ. רוזנוסר ול. נתן (עורכים), הנחיית קבוצות (עמ’ 187-200). ירושלים: מרכז ציפורי]
[אריק ה. אריקסון, ילדות וחברה, תרגום: אורי רפ, ספרית פועלים, תל אביב 1976, פרק 7 – עמ’ 187–196.]

תמימות – בשל האמביוולנטיות (מצד אחד פחד “להיבלע” ומצד שני פחד להישאר בחוץ) כלפי ההשתייכות, חברי הקבוצה חווים מצב ינקותי-ראשוני, כך שהקבוצה נמצאת במצב תלותי-רגרסיבי. מכאן עולה צורך בהגדרה עצמית חיצונית. בתחילת הדרך המשותפת החשיפה מינימאלית משקפת את בדיקת האמון במנחה ובקבוצה, על חבריה. לשם הכרעה חיובית לטובת ההשתייכות, הקבוצה מייצרת לעצמה חוויה של לכידות מדומה ובלתי מבוססת המושתתת על פנטזיה (בהקבלה שלב 1 השתייכות והכללות). ההתעלמות מהשונות יוצרת תחושה של אופוריה המצדיקה את ה’יחד’. המנחה-הורה נתפס כמגן על הקבוצה כשהוא משרטט את הגבולות בין הקבוצה לעולם (סטינג). גבולות ההגדרה העצמית משורטטים באופן בו ה”טוב” נמצא בקבוצה, וה”רע” בחוץ.

התפקחות / התפכחות– השונות מתחילה לתבוע הכרה בקיומה. (בהקבלה שלב 2 מאבקי כוח ושליטה) הילד-קבוצה מתחיל להיווכח בכך שהעולם/קבוצה אינו בדיוק כפי שתיאר לעצמו. מתחילים להיווצר גבולות הגדרה עצמית סביב כל אחד מחברי הקבוצה, כאשר כל אחד מייחד ומגדיר את עצמו. ה”טוב” אצלו וה”רע” אצל החברים האחרים. הקבוצה נוכחת בסדקים בלכידות המדומה. מתוך הבהלה באיום אבדן הלכידות מתחילה התמודדות ראשונית עם השונות. ניכרים ביטויים של עוינות ותוקפנות, עדיין סמויים או נקודתיים. התוקפנות עלולה להיות מופנית כלפי המנחה, מתוך הקושי בנתינת אמון עדיין, לכן הקבוצה נוקטת בדרכים של עבודה מחוץ למעגל, דרכים המבטאות תוקפנות סמויה (התנגדות) ונתפסות כחוסר לכידות.

התבגרות – הנער המתבגר-קבוצה עובר לתלות בקבוצת השווים. זוהי התחלה של עצמאות ואימון בלקיחת אחריות. המנחה-הורה נתפס כבלתי רלוונטי. הסמכות מתחילה להסתמן כסמכות פנימית. כאן עולה המחלוקת המשורטטת בדרך כלל, בעד ונגד המטלה. המחלוקת גורמת לאובדן סופי של האופוריה. נוצר קונפליקט והקבוצה מייצרת קיטוב בתוכה. הקיטוב מלווה בסערת רגשות ומסמן את החד משמעיות, הדיכוטומיה, ההקצנה, האופייניות לגיל ההתבגרות. גבולות ההגדרה העצמית משורטטים סביב “אני ושכמותי”, המחזיקים ב”טוב” מול ה”אחרים” המחזיקים ב”רע” – לכידות של תתי קבוצות. חוויית השייכות מניעה ומונעת ממאבקי כוחות, המלווים בתוקפנות גלויה. זהו מצב מאתגר עבור המנחה הנדרש לנווט בין הצרכים הסותרים. עם זאת, פה טמונה ההזדמנות להתחיל לפתח בחברי הקבוצה את היכולת להכיל מורכבות ולזהות מנגנוני השלכה.

התמסדות – אם עד כאן הקבוצה גיבשה לעצמה מנגנוני עבודה, הרי עתה היא בשלה לחוות את הלכידות ולהתנסות בה (בהקבלה שלב 3 אינטימיות והדדיות) – לקיים פעילות אינטימית של התבוננות פנימה אחד באמצעות השני. במהלך ההתמסדות מתבססת השלמה ומתחזק פיוס הדדי, אחרי רכישת אמון ובניית מנגנוני תקשורת אפקטיביים. היווצרות של יחידות, זוגות, תתי קבוצות, כבר לא מאיימים על לכידות הקבוצה, אלא משמשים ליצירת אינטימיות, התנסויות חדשות, יציאה מהתפקיד, שיקוף והשתקפות הדדיים, והרחבת גבולות ה’אני’. גבולות ההגדרה העצמית משורטטים בתוך כל אחד מחברי הקבוצה. נוצרת הכרה כי גם ה”טוב” וגם ה”רע” בתוכי. היכולת להכיל מורכבות הנה התוצר הפורה והמצמיח של התהליך הקבוצתי. ההפריה ההדדית עשויה להביא מיסוד הזוגיות והפיכה למשפחה, לפריון והולדה מטפוריים. כאן, משמש המנחה כמשקף ותומך בבניית הסמכות הפנימית של הפרטים בקבוצה.

את התפתחות שלבי הקבוצה אנחנו יכולים לזהות, כל קבוצה בדרכה.כל קבוצה מספרת את סיפורה הייחודי.
שפתה המאפורית של הישות הקבוצתית מציגה את מצבה ‘כאן ועכשיו’ באמצעות ביטויים מטאפוריים שמשקפים את הזרמים והתכנים הרגשיים שנעים (גם כשלא נעים…), מתחת לפני השטח.

הזמנתי את דר’ אלון אורן שיסביר לנו איך זה נראה בשטח.
איך נראית התפתחות קבוצה בשלבים דרך הזוית המאד מיוחדת של חדר ההדרכה.

התפתחות קבוצה בשלבים – הקדמה

מה זה בכלל הדרכה?
מהו מחזור החיים של הקבוצה?
מהם 8 העקרונות המנחים של ההדרכה?

כל אחד משלבי התפתחות הקבוצה בשלבים מתפתח בדרכו, תוך שהוא מופשע מגורמים רבים, חלקם גלויים וחלקם סמויים מן העין. חלקם בתוך המרחב הקבוצתי וחלקם מחוצה לו. חלקם מעכשיו וחלקם מזמנים אחרים בהם שרויה הקבוצה ו/או מי מחבריה.

 הפרספקטיבה של התפתחות קבוצה בשלבים מאפשרת לנו, כמנחי קבוצות וסדנאות ניתוח רב מימדי של מה שמחולל בקבוצה ברובד השקוף, המופשט והסמוי מהעין. התבוננות דרך עדשת התפתחות קבוצה בשלבים, מעבר לכך שהיא מרתקת, מסקרנת ומרגשת, היא מאפשרת לשלוט בקבוצה בלי לשלוט באנשים ולכוון את צעדיה בבטחה אל מטרותיה בשקט, בנוחות ונינוחות במידה ומצליחים לקרא את שפת המעגל שבכל שלב התפתחותי מלמד אותנו על צרכיה של הישות הקבוצתית ‘כאן ועכשיו’.

אם הפוסט הזה הואיל לכם במשהו,
אני יותר מאודה לכם על שיתוף שלו ברשתות החברתיות.
וכמובן, אשמח גם לשמוע מה דעתכם בנושא פה - למטה בתגובות.
להתראות בחדרי הסדנאות,
בת-חן

הירשמו כמנויים בערוץ היוטיוב שלי

הירשמו לערוץ היו-טיוב שלי וקבלו עדכונים שוטפים על סרטוני וידאו חדשים בתחום הנחיית הקבוצות והסדנאות.

רק הקליקו כאן על הכפתור ואתם מנויים

בת-חן שפירא יו-טיוב

קורס הנחיית קבוצות

תוכנית מהפכנית להכשרת מנחי קבוצות עצמאים

כל מה שצריך ורק מה שצריך כדי להנחות קבוצות עומק תהליכיות
בעולם המתקדם של המאה ה-21
בביטחון, אחריות ומקצועיות

לפרטים נוספים לחצו כאן

במה אוכל לעזור לך?

האנציקלומדיה

מושגי יסוד בהנחיית קבוצות

מיזם שיתוף ידע
למנחי קבוצות וסדנאות

הפעם, במקום 'לעשות את...',
מורים להנחית קבוצות
'מדברים על...'

4 מורים, במהלך כ-4 שעות
מסבירים 14 מושגים בסיסיים
בהנחיית קבוצות מקצועית,
כל אחד מהזוית שלו

לפרטים והרשמה לחץ כאן

הקמפוס הדיגיטלי לשרותך

מוצרי מידע מחכים לך 'כאן ועכשיו'

מוצרי מידע שעשויים לעניין אותך

מיסתורי הכסף

איך היחסים עם כסף משפיעים על האפשרות שלך כמנחה להוביל את המשתתפים בקבוצה להישגים, ללא קשר לנושא ומטרות הקבוצה?

עושים הבדל

מה כדאי לדעת על סוגי קבוצות כדי להציע ללקוחות פורמט סדנאי שעונה בדיוק על מה שהם צריכים?

קוד ההנחיה

מיומנויות הנחית קבוצה - איך ליצור לעצמך קוד הנחיה עקבי ושיטתי שמקנה לך ולמשתתפים חוויה של ודאות, בטחון ואמון?

פוסטים נוספים בבלוג

קול קבוצתי ותפקידים בקבוצה – להבחין באדם מעבר לדיבורים ומעבר למעשים שלו

איך נבחין בצרכים של כולם ואיך ניתן יחס אישי לכל כך הרבה אנשים בו זמנית? ואם ניתן כל פעם למישהו אחר – איך זה יועיל לכולם? קול קבוצתי ותפקידים בקבוצה

כאן ועכשיו: ערך מתוך לקסיקון קורס הנחיית קבוצות – מא’ עד ת’

הווה מתהווה שמספר מה מתחולל במרחב הקבוצתי כאן ועכשיו, הרגע הזה שמספר על הזמן והמקום בהם שוהה הקבוצה. הוויה שמפלסת את דרכה הייחודית. כרגע.

אוכלוסיית המשתתפים: ערך מתוך לקסיקון קורס הנחיית קבוצות – מא’ עד ת’

מי המשתתפים בקבוצה שאנחנו מנחים? מאפייני אוכלוסיית היעד בקבוצות וסדנאות הם חלק מההגדרה של השרות מכיוון שכולו מכוון וממוקד אליה.

איך, לעזאזל, ניפטרים מהשעיר לעזאזל? (פרק ב’ – על תפקיד המנחה והשעיר לעזאזל)

מה הקשר בין תפקיד המנחה והשעיר לעזאזל? מנחה הקבוצה הוא הדמות המשפיעה ביותר על מה שמתחולל בקבוצה. הוא זה שמעצב את המציאות הקבוצתית במישרין ובעקיפין.

[et_pb_ccfcm_facebook_comments_module ccfcm_sort_comments_by=”social” _builder_version=”3.15″]
[/et_pb_ccfcm_facebook_comments_module]

Pin It on Pinterest

Share This

שתפו אותי

שתפו פוסט זה עם חבריכם

דילוג לתוכן